Logo
登入
<<<

名稱: 密碼:

加入 | FAQ | 聯絡我們
全部區域 > 我們的教會 > 香港教區 > 毛祺昌領銜輔祭總指揮??

頁:  1 回 應
作者 內容

Li


Posted -
2008/3/5 上午 12:57:17

<a href="http://hk.myblog.yahoo.com/hk-asd"> http://hk.myblog.yahoo.com/hk-asd </a>
誰來的?
教區有此職麼?

Li


Posted -
2008/3/5 上午 12:57:34

LINK : http://hk.myblog.yahoo.com/hk-asd

獨立思考


Posted -
2008/3/6 下午 08:57:10

有些文字可能睇唔到,如要知詳情,請登入蘋果日報網站。
http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20080229&sec_id=4104&subsec_id=15333&art_id=10809715&cat_id=45&coln_id=20


蘋果日報
2008-02-29

扮 樞 機 辦 Blog 教 友 辦 錯 告 解

網 絡 世 界 真 假 難 辨 , 明 星 名 人 均 可 能 中 招 。 天 主 香 港 區 今 個 月 初 發 現 , 有 人 自 稱 係 主 「 代 言 人 」 , 幫 主 陳 日 君 樞 機 同 助 理 主 湯 漢 寫 Blog , 由 於 呢 個 「 疑 似 」 主 Blog 內 容 又 似 層 層 , 令 唔 少 友 信 以 為 真 , 區 以 正 視 聽 , 好 似 海 關 掃 假 貨 咁 , 最 新 一 期 《 公 報 》 刊 登 聲 明 , 指 陳 日 君 從 冇 寫 Blog , 亦 從 未 授 權 個 別 人 士 代 表 佢 參 與 網 上 討 論 , 「 對 這 類 盜 用 肖 像 及 假 冒 身 份 的 罪 行 , 深 感 厭 惡 。 」 呼 籲 友 小 心 , 唔 好 俾 人 坤 。

自 稱 「 online 主 助 理 」
八 方 明 查 暗 訪 , 知 道 其 中 一 個 假 冒 網 誌 題 為 「 陳 日 君 , 若 瑟 主 爺 爺 的 生 活 點 滴 」 , 博 客 簡 介 話 : 「 因 為 我 ( 指 陳 日 君 ) 不 太 懂 用 電 腦 , 所 以 , 他 是 我 的 代 言 人 , 當 我 學 懂 的 時 候 , 我 便 會 親 自 管 理 。 」 好 彩 八 方 一 早 知 係 假 , 否 則 隨 時 中 招 。
呢 個 Blog 負 責 人 姓 毛 , 24 歲 , 網 誌 內 刊 登 多 張 同 陳 日 君 及 湯 漢 合 照 , 呢 位 毛 生 個 名 唔 知 係 咪 叫 做 「 中 生 有 」 , 竟 然 自 稱 「 領 銜 輔 祭 總 指 揮 兼 online 主 助 理 」 , 暱 稱 陳 日 君 及 湯 漢 為 「 大 哥 」 和 「 二 哥 」 , 果 真 膽 生 毛 !
阿 毛 更 以 陳 樞 機 名 義 撰 文 批 評 淫 照 事 件 , 「 我 很 痛 心 , 我 每 天 都 為 受 害 者 及 他 的 親 友 祈 禱 , 求 主 賜 給 醫 治 他 們 的 心 靈 , 好 使 他 們 早 日 恢 復 情 緒 , 投 入 工 作 。 」 早 前 湯 漢 升 任 助 理 主 , 阿 毛 又 出 手 , 「 湯 主 終 於 成 為 我 的 接 班 人 , 很 高 興 呀 , 感 謝 天 主 呀 ! 」

爆 料 指 樞 機 腳 痛 睇 醫 生
友 唔 係 好 好 天 真 人 , 點 解 會 中 招 呢 ? 可 能 係 因 為 個 Blog 內 容 好 堅 , 連 陳 樞 機 早 排 腳 痛 睇 醫 生 都 爆 埋 出 , 有 網 友 對 樞 機 腳 患 甚 為 憂 心 , 留 言 慰 問 , 阿 毛 竟 然 扮 陳 日 君 回 應 , 「 乖 , 有 心 了 。 」 阿 毛 仲 玩 埋 facebook , 以 Zen Ze Kiun Joseph ( 陳 樞 機 英 文 名 ) 名 義 開 戶 口 , 入 面 有 樞 機 官 方 照 片 同 牧 徽 , 仲 寫 埋 陳 日 君 嗜 好 , 希 望 冇 乜 友 辦 錯 告 解 啦 。
據 八 方 了 解 , 近 日 好 多 人 向 陳 日 君 查 詢 網 上 「 疑 似 」 主 Blog 事 件 , 令 佢 幾 困 擾 , 天 主 社 區 傳 播 處 主 任 容 若 愚 透 露 , 阿 毛 同 陳 日 君 相 識 , 陳 在 2002 年 成 立 聖 召 小 團 體 , 協 助 年 輕 人 分 辨 聖 召 , 培 育 神 職 人 員 。 呢 個 團 體 連 阿 毛 在 內 共 有 四 人 , 團 體 其 後 解 散 , 成 員 不 時 同 樞 機 聯 絡 , 據 知 阿 毛 患 有 精 神 病 , 家 入 院 接 受 治 療 。

http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20080229&sec_id=4104&subsec_id=15333&art_id=10809715&cat_id=45&coln_id=20

morrie


Posted -
2008/3/9 上午 02:33:28

嚴正聲明

近日發現網上有自稱「on-line主教助理」的網民,在個人網誌(Blog)內盜用陳日君樞機的官方照片及牧徽、同時在討論區代表陳日君樞機發言。本處嚴正聲明:陳日君樞機從未啟動及參與任何網誌活動,更從未授權個別人士代表參加網上討論;對這類盜用肖像及假冒身份的罪行,深表厭惡。

香港天主教社會傳播處主任

容若愚博士

二○○八年二月二十一日


http://kkp.catholic.org.hk/rr/rr3341.htm

頁:  1 回 應